Toekomst stroom

Iedereen kan vandaag elektriciteit produceren en verbruiken

Of het nu gaat om een huurder met een fotovoltaïsche balkoncentrale of in uw eigen huis met fotovoltaïsche panelen op het dak of aan de gevel, windturbine en/of batterijopslag. Elektriciteit is democratisch geworden, is in onuitputtelijke overvloed beschikbaar en heeft het hoogste rendement. Ook in dit segment geeft Lofec GmbH met het door ons ontwikkelde KfW-financieringsprogramma de juiste signalen af voor uw beste elektriciteitsbron, de zon en de wind. Want er is niets mooiers, dan zelf geproduceerde zonne- en windenergie economisch en snel om te zetten in warmte.

Verdere uitgangspunten voor de verhoging van de flexibiliteit van het systeem zijn het laadbeheer en de elektriciteitsopslag. Laadbeheer maakt het mogelijk, door tijdverschuiving of het uitschakelen van niet kritieke stroomtoepassingen piekbelastingen in situaties te minialiseren, waarin de belasting van de teruglevering uit hernieuwbare energie duidelijk overstijgt en het verbruik in situaties te verlagen, waarin de teruglevering van hernieuwbare energie de belasting overschrijdt. 18 extra opslag van elektriciteit zijn bij een stijgend aandeel van wind- en zonne-energie op middellange tot lange termijn in hoge mate vereist

V2H = Vehicle to HOME

De volgende mijlpaal

Vanaf begin 2023 zal VW als één van de grootste autofabrikanten van de wereld die bi-directionele muurboxen op de markt brengen, d.w.z. dat e-auto's dan niet alleen de elektriciteit van de PV van het dak kunnen opslaan, maar de elektriciteit 's avonds of overdag gecontroleerd aan huis leveren.

Start nu uw verwarmingsproject!
Ga naar verwarmingsplanner

In Duitsland geeft de zon ons ongeveer 1.000 kWh per m².

Bron: Duitse weerdienst

Bovendien is de productie en energieopwekking decentraal mogelijk, balkoncentrales of mini-zonnepanelen kunnen ook in kleine woningen gebruikt worden. Er ontstaan steeds meer mogelijkheden, die nu en in de toekomst elektriciteit produceren en zinvol te gebruiken.

Gedecentraliseerde stroomopwekking door balkoncentrales

Het klimaat beschermen en eigen elektriciteitskosten verlagen

Met een balkoncentrale kan iedereen, die over een balkon of terras beschikt, zijn eigen persoonlijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Een balkoncentrale is een mini-zonnesysteem, dat met een stekker op het elektriciteitsnet van het huis of woning aangesloten wordt. De geproduceerde elektriciteit kan direct worden gebruikt voor uw eigen behoefte.

De tijd verandert

Het klimaat beschermen en eigen elektriciteitskosten verlagen

De federale regering heeft besloten, om tegen 2025 40 tot 45 procent hernieuwbare energie te gebruiken als energiebron voor de stroomopwekking. Tot 2030 moet dit aandeel tot 65 procent stijgen. Wereldwijd vindt een massale herstructurering van de economie en de energievoorziening plaats in de richting van een volledige voorziening met hernieuwbare energiebronnen en weg van olie, gas en kernenergie, aangezien geen enkele andere vorm van energie goedkoper is om te produceren dan elektriciteit uit windenergie en fotovoltaïsche energie. Netstabiliteit en leveringszekerheid zijn essentiële eisen voor de verdere uitbreiding van de hernieuwbare energiebronnen. Voor een veilige stroomtoevoer moeten vraag en aanbod voortdurend in evenwicht zijn. Aangezien een groot aandeel van aanbodafhankelijke energieën het potentieel van de aanbodzijde om zich aan de vraag aan te passen vermindert, vereist de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen een grotere systeemflexibiliteit in de rest van het stroomvoorzieningssysteem.

Referenties

Vom kleinen Bad bis zum Kinderzimmer. Ob es der Wintergarten ist oder das denkmalgeschützte Gebäude. Leerstandsanierung im Wohnungsbau oder der Neubau für die junge Familie. Unsere Referenzen zeigen einige wenige Beispiele von über 4.000 realisierten Projekten.