Lofec Easyfix

Easy Fix (De zelfklevende verwarmingsbaan)

De nieuwe generatie van de Lofec oppervlakteverwarming

Zo makkelijk was het nog nooit…

De eisen aan materialen in de bouw worden steeds hoger en de aan-schaf steeds moeilijker. Daarbij komt het gebrek aan vakkrachten en steeds kortere bouwtijden. De bouwbranche zal in de komende jaren sterk veranderen. Nieuwe manieren, nieuwe bouwmaterialen en nieuwe concepten zullen de bouwbranche veranderen. Lofec GmbH gaat nu al die kant op en heeft de antwoorden op de vragen van morgen en overmorgen.

USP 1,5mm 0,5 mm dunne
USP Volt 24V/32V/45V
USP 120g m² 120g/m
USP Verletzungstolerant Letseltolerant
Easy Fix
Easy Fix
Easy Fix

Nzicht in de details

Easy Fix opbouw in lagen

Lofec Easyfix

Iedereen zoekt oplossingen, wij hebben ze!

Lofec Easy-Fix is de slimme oplossing in een tijd, waar men zoekt naar alternatieven voor fossiele brandstoffen die com-fortabel en efficiënt kunnen verwarmen.

Lofec EasyFix is ontwikkeld door Frank von der Weiden om in de markt van „muur/plafond/vloer“ nog sneller en efficiënter de Lofec oppervlakteverwarming te kunnen aanbrengen.

EasyFix, de naam verraadt het al, zal de markt veranderen. Zo ge-makkelijk was de verwerking nog nooit. En alle voordelen van de Lofec oppervlakteverwarming zoals bijvoorbeeld inbouwhoogte, gewicht en nagenoeg onverwoestbaar, zijn natuurlijk gebleven.

Belangrijke Aanwijzingen
Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet voldoende stabiliteit en draagkracht hebben. Hij moet vlak, vast, voldoende oud, droog, evenals vrij van scherpe oneffenheden en hechting verminderende stoffen zoals olie, was, stof, oplosmiddelen, en andere losse delen zijn. Voor de bepaling van de leggereedheid van de ondergrond en de voor de voorbereiding van de ondergrond noodzakelijke maatregelen moeten de geldende normen en de erkende re-gels van de techniek in acht worden genomen en nageleefd. De ondergrond overeenkomstig de geldende normen en info-bladen controleren en bij gebreken en of twijfels, melden. Ondergrond vochtig afvegen. Bij olieachtige residuen de vloer met een milde, verdunde reiniger afnemen, daarna goed met water neutraliseren. Geen basisreiniger gebruiken en niet schuren.

Entsorgung

Afvalcode: AVV 20 03 01 Gemengd gemeentelijk afval
Entsorgung